Hrvatsko društvo za
preventivnu i socijalnu
pedijatriju
 
 
Milenijski ciljevi razvoja - cilj br. 4: Smanjiti stopu smrtnosti djece
Gdje smo

U 2007 - 2008, hrvatska rodilišta, u skladu s porodiljnim registrom, bilježe porast broja djece. Perinatalna smrtnost se smanjila, dok su uzroci dojenačke smrti u Hrvatskoj ne razlikuju od uzroka dojenačkih smrti u razvijenim zemljama.
Udio nekontroliranih i nedovoljno kontroliranih trudnoća se već dugi niz godina bilježi ispod 5% (u 2008, bilo je 3,2 % potpuno nekontroliranih i 1,5 % nedovoljno kontroliranih trudnoća s 1-2 pregleda tijekom trudnoće). Od ključne važnosti za ublažavanje ovog problema je zdravstveni odgoj i obrazovanje vezano za planiranje obitelji i reproduktivno zdravlje, posebice školske djece i adolescenata kao i trudnica.
 
Cilj 2 - . . " Poboljšanje antenatalne skrbi " provodi se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti omogućenoj svakoj ženi koja je zdravstveni osiguranik. Prosječan broj pregleda po trudnici u promatranom razdoblju povećan je na 6-8 pregleda. U skladu sa Programom zdravstvene zaštite, idealan broj pregleda je 10 kliničkih i 3 ultrazvučnih pregleda po trudnici. Više od 65 % trudnica imalo je više od 9 preglede za vrijeme trudnoće.
 
Postoji dovoljan broj patronažnih sestara. Prema propisnim normama i standardima obavezne zdrastvene zaštite, jedna patronažna sestra treba obuhvatiti 5.100 stanovnika, taj uvijet je općenito ispunjen. Program mjera za zaštitu zdravlja određuje standardni broj posjeta trudnicama (1), novim majkama (2), novorođenčadi (2), i tijekom neonatalnog razdoblja dojenčadi (1). Dosegnut broj posjeta novim majkama (3,4), novorođenčadi (3,9), trudnicama (0.55), i post neonatalnog razdoblja doječnadi (1,8) svjedoče iznad standardnim rezultatima.
 
Danas u Hrvatskoj postoji 30 rodilišta, 15 od kojih nose titulu „rodilišta-prijatelji djece" . Međutim, valja naglasiti da su se sva rodilišta uključila u program i napravila značajne korake u promicanju dojenja te humanizacije uvjeta u hrvatskim rodilištima. Spomenuti program naglašava ulogu zajednice i skupina za potporu dojenja. Također treba naglasiti da se počelo sa 16 skupina u 2006, a sada ima 101 skupina, na čelu s patronažnim sestrama i pet grupa iz udruga civilnog društva u 19 hrvatskih županija. U odnosu na 2008, 23 nove grupe za potporu dojenja patronažnih sestara su osnovane 2009 godine i po prvi put takve grupe su prisutne u sedam županija. U prosincu 2009, ukupno 105 skupina je bilo aktivno (100 skupina u organizaciji patronažnih sestara i pet od strane nevladinih skupina).
 
Poboljšana komunikacija, pogotovo razmjena informacija unutar osnovnih zdravstvenih usluga (ginekologa i kućnih liječničkih služba ), će pomoći doći do većeg broja nedovoljno kontroliranih trudnica. S ciljem daljnjeg poboljšanja ishoda novorođenčadi sa vrlo niskom porođajnom težinom i porođajima prije termina, potrebno je povećati broj kreveta u visokim institucijama za prevožene majke, reorganizacijom broja ležaja u unutar i između bolnica a time i povećati broj ležajeva za novorođenčad.
 
Kategorizacija bolnica je u tijeku te će regionalne organizacije perinatalne zdravstvene zaštite biti sastavni dio ovog projekta. Kao dio aktivnosti programa „dostava u vaš dom", predloženo je da se pripreme za organizaciju prijevoza za cijelu županiju usklade s preporukama struke i definiranjem osoblja, opreme i financijskih sredstavakoja su potrebna za realizaciju plana nakon predložene organizacije.
 
 
Izmjene i dopune MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE: Narodne novine 113/15
(na str. 10 - 15: Mreža timova u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na razini PZZ u RH)
 
Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti: Narodne novine 158/13.
 
Sažetak HLZ – doprinos javnoj raspravi o prijedlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Opširnije...
 
Ministarstvo zdravlja poziva županije da daju prijedloge Mreže javne zdravstvene službe. Opširnije... 
 
 
 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti: Narodne novine br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14
Zakon o liječništvu: Narodne novine br. 121/03, 117/08
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju: Narodne novine br. 80/13, 137 /13
Zakon o koncesijama: Narodne novine br. 143/12  
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti: Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09

 

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.: Narodne novine br. 116/12
Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja: Narodne novine br. 126/06156/08 
 
Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe: Narodne novine br. 04/14
 
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine: Narodne novine br. 100/11
Kazneni zakon: NN 125/11, 144/11, 56/15

 

U izradi...

 

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

ŽUPANIJA

BROJ UGOVORENIH TIMOVA

BROJ TIMOVA KOJI NEDOSTAJE

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

8

1

BRODSKO-POSAVSKA

7

4

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

10

2

GRAD ZAGREB

61

0

ISTARSKA

11

1

KARLOVAČKA

8

0

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6

2

KRAPINASKO-ZAGORSKA

4

5

LIČKO-SENJSKA

3

1

MEĐIMURSKA

5

4

OSIJEĆKO-BARANJSKA

18

4

POŽEŠKO-SLAVONSKA

4

3

PRIMORSKO-GORANSKA

21

0

SISAČKO-MOSLAVAČKA

10 (Sisak 3, Petrinja 2,
Kutina 2, Novska 1,
Glina 1, Popovača 1)

0

SPLITSKO-DALMATINSKA

35

5

ŠIBENSKO-KNINSKA

7

1

VARAŽDINSKA

10

3

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

5

1

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

10

6

ZADARSKA

10

2

ZAGREBAČKA

23

1

 

  

 

 

 

 

 

 

Mreža pedijatrijskih

ordinacija u RH

 

Knjige, udžbenici, DVD

prof. dr. Josip Grgurić,
prim. dr. sc. Milivoj Jovančević i suradnici:

"Preventivna i socijalna pedijatrija"

knjiga socijalna preventivna pedijatrija small

Opširnije...

 

Prim.mr.sc. Giovana Armano, dr. med.
specijalistica pedijatrije

"Pedijatar u kući"

pedijatarukuci

Opširnije...

 

Duško Mardešić, Ivo Barić: "Pedijatrija", udžbenik

pedijatrija-udzbenik

Opširnije...

 

 

Irena Bralić i suradnici: "Prevencija bolesti u dječjoj dobi",

sveučilišni priručnik / udžbenik

model-udzbenika

Opširnije...

 

 

Dr. Marija Čatipović: Savjeti za majku i dijete (DVD)

 

catipovic-savjeti1

Opširnije...

Ova stranica koristi kolačiće (Cookies) radi pune funkcionalnosti i boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja suglasni ste s uporabom kolačića. Više o kolačićima: Izjava o privatnosti.