Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju
KONGRES DJEČJEG ZDRAVLJA
s međunarodnim sudjelovanjem
Osijek, 6. - 8. listopada 2017.
Hotel "Osijek"
registracija2
filida
Filida Travel Agency
Park Kate Šoljić 3, Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4616 520
 
NOVO !!!
 
 

Sponzori

 
Platinasti sponzor:
PFD1
 
Srebrni sponzor:
pliva
 

Kotizacija

1 000,00 kn - do 15. rujna 2017.
1 200,00 kn - nakon 15. rujna 2017.
500,00 kn - suradne struke i specijalizanti
Jednodnevna kotizacija 500 kn (prijave do ponedjeljka 02.10.2017.)
 
Umirovljenici i studenti su oslobođeni kotizacije.
 

Kontakti

dr. Andrea Kostinčer-Pojić
andrea.kostincer-pojic@zg.t-com.hr
dr. Marinela Planinić
marinela.planinic@gmail.com
 
TEHNIČKI ORGANIZATOR:
Filida - Putnička Agencija d.o.o.
Park Kate Šoljić 3
10000 Zagreb, Croatia
MAIL: tatjana@filidatravel.hr
TEL: 01/4616520
 

kongres 2017 novi plakat mali